Wij zijneen deens paar dat in de vroege ’90-jarennaar Andalusië is gekomen, waar we onshart hebben verloren. We werkten daarnaals gidsen en na veel gereisd te hebbenkeerden we voor iets meer dan 10 jaargeleden terug. Sindsdien wonen en werkenwe hier.

We hebben de oude Andalusische boerderij”El Arpa” in het Merengebiedvan Malaga gekocht en gerestaureerd. Deappartementen verhuren we voorwandelaars, vogelaars, en anderenatuurliefhebbers – en we leven hier ookzelf. De belangstelling voor El Arpa waszo groot geworden dat we niet meervoldoende ruimte hadden voor diegenen dieeen appartement wilde huren daarom zijnwe begonnen met behuizing te huren vanandere huiseigenaren – dit wordt nugedaan voor meer dan 5 jaar.

Het begon met huizen in onze regio, maarhet verspreidde zich snel naar andereplaatsen in het binnenland, in Andalusië – evenals de kusten. Eerst onze buren,familie, vrienden en kennissen gevraagdof we hun appartementen mochten verhuren.Zij hebben ons aanbevolen bij anderen,waardoor we nu een breed netwerk vanhuiseigenaren hebben waar we voor eenpaar jaar mee kunnen samenwerken.hierdoor kunnen we met vertrouwen mooie,schone, veilige en uniekevakantiewoningen voor onze gastenleveren.

Rikke & Michael

Unieke finca’s, landhuizen en dorpshuizen

Wij zoeken naar hetzeer speciale en unieke in een vakantiehuis. Ukunt er dus zeker van zijn dat al onze huizen eenaantal van deze kenmerken bezitten:
•Prachtige locatie
•Geweldig uitzicht
•Mooi decor
•Bijzonderearchitectuur
•Andalusischekarakter
•Fraaie terrassen

en dat ze schoon engoed onderhouden.

Nadat u eenvakantiehuis geboekt heeft brengen we u in directcontact met de huiseigenaar, zodat u demogelijkheit heeft om speciale verzoeken enafspraken over de aankomst te coördineren.

Onze finca

Hetverzorgen het idee van unieke vakantiehuizen vanonze finca, waar we al onze energie te steken inhet creëren van de perfecte setting voor eenheerlijke vakantie in de natuur tussen de bergenen meren.

Hetis een meer dan 100 jaar oude boerderij, dus hetheeft duidelijk genoeg van het Andalusischekarakter en geschiedenis.

De 6studio’s voor 2 personen hebben we voorzien vangrote ramen, waardoor ze erg licht zijn. Vanuituw bed kunt u op het meer kijken. Daarnaast vindtu andere andalusische details, zoals bakstenenkeukens met originele schilderijen en aandachtvoor detail.

Delocatie is perfect gelegen in het centrum vanAndalusië met slechts 1 ½ uur naar allebelangrijke steden. Hoewel er geen huis isontworpen zijn we echter op slechts 4 km van deoude dam met 4 restaurants, camping en veel vanhet leven.

Zie onze eigen finca op deze link (Engels).

Bekijk de unieke accommodaties